Werk- en informatiegroep overheidsopdrachten van het Brussels Gewest

Uitwisseling van goede praktijken, kennis en ervaring in het kader van de wettelijke voorschriften en de behandeling van dossiers inzake overheidsopdrachten.

COLLOQUIUM WIG Overheidsopdrachten
datum: 01.12.2023
Thema: onderhandelingen
Locatie: Whalll

Over de WIG OO

Sinds eind 2009 hebben alle Brusselse gemeenten zich rond de gemeenten Elsene en Evere verzameld om de Werk- en informatiegroep overheidsopdrachten (WIG OO) op te richten.

Deze WIG OO is samengesteld uit gemeentelijke verantwoordelijken op het gebied van overheidsopdrachten, maar ook uit vertegenwoordigers van andere Brusselse administraties die met deze thematiek verbonden voelen. Alzo zijn de regionale administratie (Brussel Plaatselijke Besturen) en de Vereniging van Steden en Gemeenten nauw betrokken bij de werkzaamheden.
Video afspelen